Bewoners

Hospice Zuider-Amstel is een ‘bijna-thuis-huis’, dat wil zeggen klein, persoonlijk en hopelijk bijna net zo prettig als thuis.

U kunt uw kamer inrichten zoals u wilt. Er zijn natuurlijk wat basis elementen: een (hoog/laag)bed, stoelen, een televisie, een keukenblokje en een eigen badkamer. U kunt uw kamer verder inrichten met eigen spulletjes, foto’s, schilderijen, maar ook de favoriete stoel. Neem vooral mee wat het voor u ‘eigen’ maakt.

Familie en vrienden zijn meer dan welkom. De koffie staat bij ons altijd klaar!

U blijft zo lang mogelijk de regie houden in uw eigen leven, wij staan voor u klaar, maar dringen ons niet aan u op. Het gaat immers om uw eigen leven, afscheid en sterven. Dat kan met uw naasten om u heen of alleen, gewoon zoals u dat wilt. Elke dag wordt er eten voor u klaar gemaakt naar uw wens, maar als familie of u het liever zelf klaar maakt kan dat ook.

 

In onze visie is het natuurlijk proces van het sterven een normaal onderdeel van de laatste fase van het leven. Onze inzet is om dit proces te begeleiden en het eventuele lijden hierin te beperken. De medische zorg die u krijgt richt zich op het bestrijden van pijn, misselijkheid of benauwdheid mocht u daar last van hebben. Ook op sociaal, psychisch en spiritueel vlak krijgt u bij ons begeleiding. Palliatieve zorg, waarbij kwaliteit van leven voorop staat.  

Euthanasie kan in het verlengde liggen van goede palliatieve zorg. In ons hospice sluiten we euthanasie – uiteraard binnen de voorwaarden van wet- en regelgeving- daarom niet uit. Het heeft onze voorkeur dat u dit traject met uw eigen huisarts al heeft ingezet en in ons huis kunt vervolgen, aangezien u hem of haar al kent. Indien onze kaderartsen dit traject met u oppakken, gaat er altijd een tijdspad van intensieve gesprekken aan vooraf. Het is bij ons dan ook niet mogelijk om kort na opname tot euthanasie over te gaan en het kan dus ook niet de enige reden zijn voor opname.

Mocht u aanvullende zorg nodig hebben, waarbij te denken valt aan een pastor/dominee, masseur, kapper of anderen die u kunnen helpen, dan kan dat natuurlijk ook. 

Kosten

We begrijpen dat het gaan wonen in een hospice een belangrijke overweging is. We willen ervoor zorgen dat u zo volledig mogelijk geïnformeerd bent, inclusief de kosten die verbonden zijn aan het verblijf.

U (of uw financieel contactpersoon) ontvangt een nota voor de hotelmatige kosten à € 46,- per dag. Die rekening dient u zelf in te dienen bij uw zorgverzekeraar. Afhankelijk van uw polis kan dit bedrag gedeeltelijk of geheel vergoed worden. Eenmalig wordt een bedrag van € 92,- berekend voor de intake.

Voorwaarden

Wilt u zich oriënteren op een mogelijke opname of heeft u hiervoor een indicatie van uw arts? Spreekt de sfeer van ons hospice u aan? Dan kunt u zich hier aanmelden. Ook een naaste, uw arts of de thuiszorg kan dit voor u doen. Op werkdagen kunt u hiervoor ook bellen met onze coördinator: 020-2335630.
Ons doel is om de opnameprocedure voor u zo vlot mogelijk te laten verlopen. Opname is in principe elke dag van de week mogelijk, dus ook in het weekend.

Elke bewoner heeft een indicatie nodig die aangeeft dat er behoefte is aan palliatieve zorg. Deze zogenaamde PTZ-indicatie is een schriftelijke melding van uw behandelend arts. Hierin staat dat uw levensduur naar verwachting korter is dan drie maanden. Deze verklaring krijgt u van uw medisch specialist in het ziekenhuis of van uw eigen huisarts en wordt samen met het medisch dossier gemaild naar ons. Het vervolg van uw aanvraag nemen wij u verder uit handen.


Neem contact met ons op

Adres

Theresiastraat 12, 1191 JT Ouderkerk aan de Amstel

Telefoon

020 - 2335630

Email

info@hospice-zuideramstel.nl