Geen Hospice in de Pastorie

Beste dorpsgenoten en vrienden van Hospice Zuider-Amstel i.o.,

Tot onze grote spijt heeft de Amstelkerk recent besloten om de pastorie alsnog niet te gunnen aan het Bestuur van Hospice Zuider-Amstel i.o., ter verwezenlijking van een hospice in ons dorp. Ondanks alle donaties van onze vele sponsoren, de inzet van het Bestuur en het voldoen aan alle voorwaarden die de kerk had gesteld aan de gunning, is dit besluit genomen. Als redenen voor de afwijzing zijn onder meer gegeven de -volgens de kerk- onzekere financiële situatie van het hospice en de kosten die gemoeid zijn met een eventuele terug verbouwing indien de hospice zou stoppen. Daarnaast heeft ook de gemeente schriftelijk haar bezwaren geuit over de komst van een hospice op de locatie van de Pastorie. Hoewel we als bestuur alles in het werk hebben gesteld om bovenstaande –in onze optiek onterechte- bezwaren weg te nemen, is dit niet voldoende gebleken. Wij willen een ieder die het hospice heeft gesteund, op welke wijze dan ook, uit de grond van ons hart bedanken. Wij zijn er nog steeds van overtuigd dat een Hospice in de Pastorie een geweldige aanwinst zou zijn geweest voor ons dorp en een prachtige invulling van de maatschappelijke bestemming van dit pand. Laten we hopen dat de pastorie een andere maatschappelijk relevante functie krijgt en er wie weet in de toekomst elders in ons mooie dorp een hospice kan verrijzen. Wij blijven onverminderd alles in het werk stellen om binnen Ouder Amstel een hospice te realiseren, we houden jullie hiervan op de hoogte.

Het Bestuur van Hospice Zuider Amstel

‘Zorg en aandacht van betekenis in de laatste levensfase’

anbi logo