Hoe kan ik aan het Hospice schenken?

Bankrekeningnummer: NL05 RABO 0306 4844 63 t.n.v. Stichting Hospice Zuider Amstel

Een periodieke gift
Voor een periodieke gift van minimaal 50 euro per jaar en gedurende minimaal 5 jaar kunt u op basis van de ANBI regeling een modelformulier van onze website downloaden. Voorwaarde is wel dat zowel u als het Hospice Zuider Amstel de overeenkomst ondertekenen, zodat u voor giftenaftrek in aanmerking komt. Zodra u het formulier gedownload en ingevuld heeft, kunt u het naar ons opsturen. Wij vullen de ontbrekende gegevens op het formulier in en sturen het ondertekend naar u terug. Zowel u als wij horen een kopie van de overeenkomst te bewaren voor het geval dat de Belastingdienst hierom vraagt. Om de gift aftrekbaar te laten zijn, moet u deze jaarlijks opnemen in uw aangifte inkomstenbelasting. Uiteraard kunnen wij ook voor u het formulier downloaden en het u toesturen.

Een gift zelf overmaken
Uiteraard kunt u ook incidenteel een gift aan ons overmaken.

Een gift via een automatische overschrijving
Via uw bank kunt u uw gift periodiek aan ons over laten schrijven. U ondersteunt daarmee structureel ons werk. U kunt bepalen hoe vaak u wilt overschrijven. Een eenmalige gift of per maand, kwartaal of jaar.

Via uw testament.
U kunt geld nalaten aan het Hospice Zuider Amstel via uw testament. Aangezien wij als goed doel met ANBI status geen erfbelasting (voorheen successierechten) hoeven te betalen, komt het bedrag dat u aan de Hospice wilt nalaten volledig ten goede aan het hospice.

Optimaal belastingvoordeel.
Met een jaarlijkse schenking en een overeenkomst gedurende minimaal 5 jaar, wordt uw gift direct geheel fiscaal aftrekbaar. Afhankelijk van uw inkomen kunt u tot maximaal 52% van uw gift terugkrijgen.

Voor bedrijven: geven met fiscaal voordeel.
Een gift aan een goed doel is voor bedrijven aftrekbaar van de vennootschapsbelasting.

Heeft u iets te vieren en weet u geen cadeau omdat u alles al heeft?
Geef het Hospice uw cadeau! Organiseert u binnenkort een feest zoals een jubileum, verjaardag of bruiloft en draagt u ons Hospice een warm hart toe? U kunt dan een bijdrage vragen voor het Hospice.

Wilt u iets concreets schenken?
Het Hospice is voor een heel groot deel afhankelijk van donaties, maar er zijn ook bedrijven of particulieren die ons steunen met het leveren van warme maaltijden, bloemen of levensmiddelen zoals koffie, thee of fruit. Neem voor meer informatie contact met ons op, dan bespreken we graag de mogelijkheden.