Hoe kan ik aan het Hospice schenken?

U kunt onderstaande knop gebruiken om naar het online formulier te gaan om via iDeal een donatie te doen.

Daarnaast kunt u te allen tijden uw donatie handmatig overmaken, hieronder een uitleg.

Uw gift mag u overmaken op NL05 RABO 0306 4844 63 t.n.v. Hospice Zuider-Amstel.

Hospice Zuider-Amstel is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).

Toelichting bij de wijze van schenken / doneren

Voor particulieren
U kunt ervoor kiezen om éénmalig een bedrag als gift aan ons overmaken óf ervoor kiezen ons op langere termijn te steunen door maandelijks/jaarlijks een bedrag aan ons over te maken. De gift(en) aan Hospice Zuider-Amstel kunt u onder bepaalde voorwaarden aftrekken bij uw Belasting Aangifte. Afhankelijk van uw inkomen kunt u tot maximaal 52% van uw gift terugontvangen.

U kunt een gift op twee manieren doen:

  1. Als eenmalige gift
    Wanneer u een gift eenmalig doet en deze niet hebt laten vastleggen bij een notaris, dan kunt u uw gift volgens de standaard fiscale regelingen aftrekken bij de jaarlijkse aangifte Inkomsten Belasting.

  2. Een (jaarlijkse) periodieke gift
    Als u uw jaarlijkse gift via het ANBI formulier laat vastleggen, dan kunt u jaarlijks uw gift aftrekken via de aangifte Inkomsten Belasting door gebruik te mogen maken van een voor u (veel) gunstiger fiscale regeling.  Het ANBI formulier is nuttig wanneer u ten minste 5 jaar minimaal 50 euro per jaar doneert aan het Hospice Zuider-Amstel.

De Belastingdienst geeft ook informatie over giften en schenkingen. Klik hier voor meer informatie. U kunt ook bellen met de Belasting Telefoon: 0800 – 0543 (gratis).

Voor bedrijven
Een gift aan een goed doel is voor bedrijven aftrekbaar van de vennootschapsbelasting. 

Via uw testament
U kunt geld nalaten aan het Hospice Zuider Amstel via uw testament. Aangezien wij als goed doel met ANBI status geen erfbelasting (voorheen successierechten) hoeven te betalen, komt het bedrag dat u aan de Hospice wilt nalaten volledig ten goede aan het hospice.

Een gift via een automatische overschrijving
Via uw bank kunt u uw gift periodiek aan ons over laten schrijven. U ondersteunt daarmee structureel ons werk. U kunt bepalen hoe vaak u wilt overschrijven. Een éénmalige gift of per maand, kwartaal of jaar.

Heeft u iets te vieren en heeft u geen cadeauidee?
Geef het hospice uw cadeau! Organiseert u binnenkort een feest zoals een jubileum, verjaardag of bruiloft en draagt u ons hospice een warm hart toe? U kunt dan bijvoorbeeld een bijdrage vragen voor het hospice.

Wilt u iets concreets schenken?
Het hospice is voor een heel groot deel afhankelijk van donaties, maar we zijn ook heel blij met sponsoring in natura. Bedrijven of particulieren die ons een warm hard toedragen ontvangen wij met open armen. We bespreken graag de mogelijkheden met u.