Maak kennis met onze vertrekkende penningmeester

We willen je graag kennis laten maken met de mensen achter het hospice! Deze keer is de beurt aan onze penningmeester & secretaris, ons vertrekkende bestuurslid Bert Calf. Wil je meer over hem en zijn werk als penningmeester weten? Lees dan snel verder en klik op de foto!

We willen je graag kennis laten maken met de mensen achter het hospice! Deze keer is de beurt aan onze penningmeester & secretaris, ons vertrekkende bestuurslid Bert Calf. Wil je meer over hem en zijn werk als penningmeester weten? Lees dan snel verder!

Bert Calf - penningmeester Hospice Zuider-Amstel
Een van de hobby’s van Bert is natuurfotografie.
 • Wat bracht jou bij Hospice Zuider-Amstel?

Vanaf mijn 20e jaar doe ik vrijwilligerswerk voor maatschappelijke en kerkelijke organisaties. In 2017 ben ik na 46 jaar werken met vroegpensioen gegaan en toen kwam dit mooie initiatief voorbij. Een hospice in Ouderkerk aan de Amstel is zeer gewenst. We worden ouder, de individualisering is (helaas) sterk toegenomen en vele ouderen vereenzamen. Daarom wilde ik me voor dit doel inzetten om dat te realiseren.

 • Wat houdt jouw rol als penningmeester van het bestuur in?

Bert: Ik kwam in mei 2017 in het bestuur als penningmeester. Er was geen administratie en alleen een paar bonnetjes. Nu is de volledige (financiële)administratie ingericht. Samen met de voorzitter hebben we na heel veel overleg en overredingskracht een huurovereenkomst kunnen afsluiten met Woonzorg Nederland. Pas toen dat een feit was kon ik starten met veel schrijf- en bel-werk naar fondsen en instellingen zodat wij nu ca. € 250.000 toegezegd gekregen hebben.

 • Wat vind je het mooiste aan deze functie van het bestuur? 

Bert: Het is fijn dat na veel vallen en opstaan toch het doel (bijna) gerealiseerd is waarbij het soms weleens tegen de stroming in zwemmen was.

 • Zitten er ook minder leuke dingen aan?

Bert: Zeker, onbekend maakt onbemind. Een hospice opzetten is geen sinecure. In feite zet je een bedrijf neer wat niet alleen leuk of nuttig is maar het moet ook aan de nodige voorwaarden voldoen. Doorgaans zijn dat niet de meest sprankelende onderwerpen.

 • Waarom je ga het bestuur verlaten, terwijl het hospice nog niet open is? 

Bert: Vanaf het begin heb ik aangegeven dat als het hospice een feit is en “draait” ik het stokje zou overgeven aan een opvolger. Nu zal dat een paar maanden eerder zijn dan voorzien. Samen met Tineke, mijn vrouw hebben wij een huis gekocht in Waalre (N. Brabant) vlak onder Eindhoven. Onze dochter woont daar, we hebben weer een tuin die we nu ontberen en meer ruimte voor onze hobby’s. Om die reden stop ik per 1 mei 2021 als penningmeester. Het is wel urgent dat er een nieuwe kracht wordt gevonden. Spontaan aanmelden is ook van harte welkom.

 • Waar ben je trots op, met wat je hebt bereikt binnen je functie?

Bert: Ik ben een generalist waardoor ik op meerdere onderwerpen en invalshoeken kennis en ervaring heb. De eerste tijd heb ik vaak het voortouw genomen om zaken op te pakken. Dat is grotendeels gelukt.  

 • Wat is je droom voor het hospice? En wat kan de penningmeester daaraan bijdragen?

Bert: Ik ben nogal realistisch. Ik hoop van harte dat de cliënten die het hospice mag ontvangen een goede en waardevolle periode mogen beleven, zo mogelijk met hun naasten. Ook is het fijn als alle vrijwilligers zich erkend voelen en het fijn vinden om hier hun steentje bij te dragen aan dit mooie initiatief waar mensen van mogen genieten. Het geld dat bijeengebracht is maakt deze start mogelijk.

 • Mijn boodschap voor mensen die niet goed weten wat een hospice is.

Bert: Hospice Zuider-Amstel is er om palliatieve zorg te bieden aan mensen in hun laatste levensfase. Zorg waarbij de wensen van onze gasten/cliënten gerespecteerd worden en men de zorg krijgt die nodig is. Motto hierbij is, dat ieder de eigen identiteit en waardigheid kan behouden. De cliënt hoeft zich slechts te bekommeren om het eigen welbevinden samen met hun dierbaren.  

 • Wat weet bijna niemand van mij? 

Bert: Naast het vrijwilligerswerk voor het Hospice Zuider-Amstel ben ik ook vrijwilliger bij Slachtofferhulp Nederland, natuurfotograaf en glazenier.

 • Heb je een levensles voor iedereen? 

Voordat je een initiatief neemt, realiseer je dan eerst goed wat daarvan de gevolgen kunnen zijn. Oftewel bezint eer ge begint. Zonder de juiste mensen wordt het snel een debacle.

 • Tot slot

Ik vond het boeiend om deze organisatie op poten te mogen zetten. Nu de uitvoering aanstaande is, gaat het echte werk beginnen. Het bestuur, de (nog aan te stellen) Raad van Advies, de medewerkers en alle vrijwilligers wens ik veel wijsheid en ook plezier toe in dit mooie werk.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *