Wie ernstig ziek is en nog maar enkele maanden te leven heeft, hoopt op een afscheid in een vertrouwde omgeving, liefst te midden van vrienden en familie. Soms kan dit niet thuis omdat er te weinig hulp is of de zorg te complex. Hospice Zuider-Amstel wil aan deze mensen de mogelijkheid bieden in huiselijke sfeer afscheid te nemen van het leven en van hun dierbaren.

De missie van Hospice Zuider Amstel is om de best mogelijke palliatieve zorg te bieden aan mensen in hun laatste levensfase. Wie ernstig ziek is en nog maar enkele maanden te leven heeft, hoopt op een afscheid in een vertrouwde omgeving, liefst te midden van vrienden en familie.
Soms kan dit niet thuis omdat er te weinig hulp is of de zorg te complex. Hospice Zuider-Amstel wil aan deze mensen de mogelijkheid bieden in huiselijke sfeer afscheid te nemen van het leven en van hun dierbaren.
Zorg waarbij de wensen van onze gast gewaarborgd en gerespecteerd worden en zorg waarbij ieder mens de eigen identiteit en waardigheid kan behouden,
in een omgeving die zoveel mogelijk als “thuis” ervaren wordt. Onze visie sluit daar nauw bij aan.

Hospice Zuider Amstel wil een warme en veilig voelende omgeving bieden, waarin men zich slechts hoeft te bekommeren om het eigen welbevinden en dat van de dierbaren.

Elke dag van het resterend leven kan dan geleefd worden op een manier waar zelf voor gekozen wordt. Ter ondersteuning daarvan bieden we integrale zorg, geleverd door vrijwilligers en verpleegkundigen. Een zo compleet mogelijke zorg, zowel op medisch- als emotioneel vlak.

We willen onze bewoners en hun dierbaren de tijd, de plaats en de steun bieden om tijdens deze periode op een waardige manier afscheid te nemen.
Vervolgens ondersteunen we graag bij de daaropvolgende periode van rouwverwerking die op het overlijden volgt.