De coördinatoren, aangesteld door het bestuur van HZA, hebben in hun dienstverband een scala aan werkzaamheden, maar voor de vrijwilliger zijn zij het belangrijkste aanspreekpunt. Zij zijn verantwoordelijk voor het draaiend houden van het Hospice in allerlei opzichten, maar hun takenpakket strekt zich niet uit tot de taken van vrijwilligers en verpleegkundigen.