Samen sterk!

Aangezien Hospice Zuider-Amstel binnen enkele maanden haar deuren opent, mocht ons bestuur de beleidsvergadering van het netwerk palliatieve zorg bijwonen om binnenkort het convenant mede te ondertekenen. Meer weten? Klik op het beeld!

“Wat heeft u een prachtige ambitie”, zo startte Saskia Teunissen haar speech tijdens een bijeenkomst van het netwerk palliatieve zorg in onze regio. Als hoogleraar palliatieve zorg en bestuurder van de Coöperatie Palliatieve Zorg Nederland sprak zij tijdens de online netwerk vergadering die in het teken stond van het nieuwe beleidsplan, het zogenaamde Convenant 2021-2024. Aangezien Hospice Zuider-Amstel binnen enkele maanden haar deuren opent, mochten onze voorzitter, Marco Cupédo en initiatiefneemster Marion Snoek namens ons hospice deze beleidsvergadering alvast bijwonen om binnenkort het convenant mede te ondertekenen. Door samen te werken met de ziekenhuizen, huisartsen, organisaties gericht op nabestaanden en andere hospices en in onze regio, staan we straks nog sterker!

Maar liefst 65 bestuurders, verpleegkundigen, artsen en beleidsmedewerkers waren online bijeengekomen voor het bekrachtigen van de samenwerking op het gebied van palliatieve zorg. Vrijwel alle 38 samenwerkende organisaties waren vertegenwoordigd: ziekenhuizen, hospices, VVT, huisartsen, instellingen voor mensen met een verstandelijke beperking en organisaties gericht op nabestaanden en naasten uit de regio’s Amstelland & Meerlanden, Midden-en Zuid-Kennemerland.

Samenwerkingsconvenant en prioriteiten 
‘We willen een slagvaardig en toekomstbestendig netwerk zijn en ons gezamenlijk inzetten voor goede palliatieve zorg in de regio’, aldus Dora van den Berg, voorzitter. De nieuwe samenwerkingsafspraken zijn vastgelegd in een nieuw convenant en een beleidsplan voor de komende jaren.

Wat zijn de prioriteiten van het netwerk? Allereerst is dat het verbeteren van de samenwerking in de regio en het in beeld brengen van de palliatieve zorgkaart. Daarnaast zijn proactieve zorgplanning, deskundigheidsbevordering en het in gesprek gaan over de wensen ten aanzien van de laatste levensfase belangrijk. Alle deelnemende organisaties gaan de komende periode met deze thema’s aan de slag, met als doel om samen goede palliatieve zorg te bieden aan alle inwoners in de regio.

In de regio Amstelland benadrukt Ester Letschert (verpleegkundig specialist Zonnehuisgroep, Amstelland) het belang van het netwerk als volgt: ‘Je bent toch geneigd in de waan van de dag te leven, op je eigen eiland. In het netwerk heb je een haal- en brengplicht, zodat je kennis kunt delen en niet in je eentje het wiel hoeft uit te vinden. Het helpt je om wakker te blijven!’

Digitaal ‘tekenmoment’ 
En dan is het tijd voor het formele gedeelte: het bekrachtigen van het convenant. ‘Deelname aan netwerk is vrijwillig maar niet vrijblijvend,’ licht Dora toe. ‘We verwachten van de organisaties die het convenant tekenen, dat zij zich inzetten voor goede palliatieve zorg in hun eigen organisatie en samenwerking in de regio. En hun medewerkers tijd en ruimte geven om actief te zijn in het netwerk en voor bijscholing.’
Saskia Teunissen geeft afrondend aan dat zij al veel concretisering hoort in het gesprek: ‘Er is meer dan genoeg denkkracht aanwezig in dit netwerk om dit in de toekomst verder in te richten.’
 

Opmerking bij de afbeelding:
Deze organisaties hebben hun deelname aan het netwerk toegezegd.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *