De medische en verpleegkundige zorg wordt vergoed vanuit de basisverzekering van de bewoner. De ziektekostenverzekering dekt vrijwel alle ziektekosten, gemaakt tijdens het verblijf in de Hospice.

Hier zijn echter een aantal voorwaarden aan verbonden:

  • De toekomstige bewoner heeft een levensverwachting van 0 tot 3 maanden.

  • Er dient een indicatie voor palliatieve zorg te worden afgegeven door een arts.

Het ministerie van VWS verstrekt een subsidie om een aantal personeelskosten en een gedeelte van de huisvesting te bekostigen. Er blijven echter altijd kosten die hierdoor niet gedekt worden, daardoor is het noodzakelijk dat elke bewoner een eigen bijdrage betaald. De hoogte van deze bijdrage is nu nog niet bekend.
In veel gevallen dekt de eigen ziektekostenverzekering deze eigen bijdrage geheel of gedeeltelijk.