Het woord vrijwilliger zegt het al. Het betreft hier onbetaalde werkzaamheden.  De reiskosten die u als vrijwilliger maakt kunnen echter wel vergoed worden.