De rol van de vrijwilligers is groot. Zij vormen namelijk samen met de verpleegkundigen één van de pijlers van Hospice Zuider Amstel (HZA).

Hun voornaamste taak is zich bezighouden met het welbevinden van de bewoners. Ervoor zorgen dat er zoveel mogelijk aan de individuele wensen van bewoners tegemoet gekomen kan worden. Een gevoel van “thuis’ creëren, met liefdevolle aandacht en het huishouden draaiende te houden.

De coördinatoren van HZA zijn de eindverantwoordelijken voor het functioneren van de vrijwilligers en zij zijn tevens de vraagbaak waar vrijwilligers zich altijd toe kunnen wenden.

Behalve vrijwilligers ter ondersteuning van de bewoners zijn er ook altijd vrijwilligers voor andere zaken zoals:

  • Tuinonderhoud

  • Diverse klusjes

  • Boodschappen