Hospice Zuider Amstel verleent elke vorm van zorg die nodig is voor het welbevinden van de bewoners. De verpleegkundigen, artsen en vrijwilligers zijn hierbij de spil van het hospice.

Er kan tevens een beroep gedaan worden op tal van andere disciplines.

  • Medische zorg: denk hierbij bijvoorbeeld aan pijnbestrijding

  • Geestelijke zorg (humanistisch raadsman, predikant, pastoor e.d.)

  • Zorg op het sociaal-emotioneel vlak

  • Fysiotherapie

  • Ergonomie

  • Kapper

Er zal ingespeeld worden op de individuele behoefte van elke bewoner en er is bijna niets onmogelijk.